سلامت کامل و طبيعی
اندازه: 170*320*295 ميلی متر
مدت زمان کارکرد فيلتر: يکسال
سيستم افزايش اکسيژن خالص محلول در آب، با قابليت توليد آب با اکسيژن يکصد و چهل پی پی ام