دستگاه تصفيه آب مخزنی (خانگی / اداری) بدون نياز به اتصال به شير آب / برق با فيلتر ويژه سراميکی و قابل شستشو
دستگاه تصفيه آب (خانگی / اداری) قابل اتصال به شير آب و بدون نياز به برق با فيلتر سراميکی قابل شستشو
دستگاه تصفيه آب اسمزمعکوس (خانگی / اداری) زيبا و شکيل در چهار مرحله با قابليت تعويض آسان فيلتر بدون نياز به پمپ وهازينگ(جديد)
دستگاه تصفيه آب (خانگی / اداری) با سيستم اسمز معکوس و کنترل هوشمند کامپيوتری (قابل نصب زير سينک)
دستگاه تصفيه آب (خانگی / اداری / صنعتی) با سيستم اسمز معکوس (ديواری) به صورت کاملا بسته، مقاوم در مقابل دود، گرد و غبار و ...
دستگاه تصفيه آب (صنعتی) با سيستم اسمز معکوس و کنترل هوشمند کامپيوتری به صورت کاملا بسته، مقاوم در مقابل دود، گرد و غبار و ...
انواع فيلتر دستگاه های تصفيه آب
سيستم ضد باکتری با استفاده از اشعه ماوراء بنفش (قابل نصب بر روی انواع دستگاه های آب سرد کن)
شير جادويی با قابليت نصب به جای کليه شيرهای بهداشتی  به منظور استريليزاسيون بدون استفاده از مواد شوينده، شيميايی و حتی صابون 

سيستم يک پارچه تصفيه آب دريا، بدون نياز به هرگونه فيلتر، طراحی شده ويژه اتصال به موتور انواع شناور های دريايي

سيستم هوشمند تبديل آب مقطر به آب شرب مورد نياز بدن انسان به منظور تبديل آب خروجی با تی دی اس پائين به آب گوارای قابل شرب
سيستم يک پارچه، هوشمند و تمام اتوماتيک تصفيه فاضلاب، طراحی شده ويژه انواع شناور های دريايي

سيستم نابود کننده (استريل کننده) ميکرو ارگانيسمهای مضر و بيماري زا  در آب درياها و اقيانوسها با استفاده از اشعه ماوراء بنفش