به منظور تامين بهترين کيفيت ممکن آب شرب، پرديس آب براي اولين بار در سال هزار و سيصد و هشتاد اقدام به بررسي توليدکنندگان درجه اول بين المللي دستگاه هاي تصفيه آب خانگي نمود که در نهايت کشور کره جنوبي را به دليل کيفيت مطلوب و قيمت مناسب در مقايسه با توليدکنندگان اروپائي و آمريکائي بعنوان منبع تامين دستگاههاي تصفيه آب خانگي که نيازي به اتصال به شيرآب يا برق نيز نمي داشتند انتخاب نمود.

پس از واردات و عرضه اولين سری از دستگاه های تصفيه آب مخزنی با فيلتر سراميکی استاندارد و بدنه ساخته شده از مواد مورد تائيد و قابل استفاده در صنايع غذايي که در بين خريداران به دستگاههای تصفيه آب کلمنی نيز شناخته شدند و در زمان خود و به دليل مشکلات حاصل از کمبود آب شرب در کشور با استقبال فراوان روبرو گرديدند، پرديس آب با حفظ کيفيت اقدام به ادامه واردات و عرضه آن طی سالهای بعدی نمود ليکن پس از مدتی  و با توجه به واردات دستگاههای مشابه و ارزان قيمت اما بی کيفيت از کشورهای چين، مالزی و تايوان تحت عنوان دستگاههای تصفيه آب ساخت کره جنوبی و يا کانادا، پرديس آب اقدام به تغيير بازارهدف خود از مصرف خانگی به مصارف صنعتی نمود که پس از آن نيز بصورت تخصصی برسيستمهای تصفيه آب شور بويژه آب شور دريا به منظور استفاده درشناورهای دريائی، بنادر، مجتمعهای صنعتی، کشاورزی و موارد تخصصی مشابه متمرکز گرديد.

درپايان، با احترام به نياز مصرف کنندگان جهت دسترسی به سيستمهای جديد، کارآمد و دارای تکنولوژی برتردر کنار قيمتی به واقع غير قابل تصور، پرديس آب اقدام به معرفی پيشرفته ترين دستگاه تصفيه آب خانگی و اداری از طريق اسمز معکوس دارای گواهی کيفيت از FDA و NSF آمريکا نموده که نه تنها با ارتقاء بی سابقه کيفيت سيستم فيلترهای تصفيه بويژه ممبران اسمز معکوس آن، تعداد فيلترها از پنج مرحله به چهار مرحله کاهش يافته که طبيعتا از هزينه تعويض فيلترها خواهد کاست بلکه با طراحی بسيار شکيل، تمامی متعلقات و پمپ فشار آب دستگاه به نحوی باور نکردنی به داخل سيستم منتقل شده که استفاده از آن به راحتی و بدون نياز به نصب در زير سينک ظرفشويی که کاری سخت و گاها به دليل نشت احتمالی سيفون ظرفشويی کثيف ميباشد را نيز ميسر نموده و در نهايت تعويض فيلترها توسط هرکس، حتی خانمها نيز در چند ثانيه به آسانی و بدون نگرانی از ريسک شکستگی محفظه فيلترها يا حتی نشتی آب نيز امکانپذير گرديده است.