متاسفانه برداشتی اشتباه در بين متقاضيان و مصرف کنندگان دستگاه های تصفيه آب از طريق سيستم اسمز معکوس يا همان  R.O رواج يافته که کيفيت دستگاه تصفيه آب را به تعداد فيلترهای استفاده شده در آن ميدانند تا آنجا که فروشندگان سعی در فروش هر چه بيشتر از طريق معرفی دستگاه های خود تحت عناوينی چون پنج، شش و يا حتی هفت مرحله ای مينمايند، در حالی که چنانچه فيلترهای استفاده شده در دستگاه های تصفيه آب اسمز معکوس، بويژه فيلتر اصلی يا همان ممبران، دارای کيفيت استاندارد باشد ديگر نيازی به استفاده بيش از چهار مرحله فيلتر در اينگونه دستگاه ها نخواهد بود چرا که در مرحله اول تصفيه، آب ابتدا از فيلتر رسوب زدا عبور کرده و تمام کثافت، لجن، زنگ و ديگر ذرات معلق و بزرگ موجود در آب تصفيه ميگردد و اين تصفيه فقط به منظور افزايش طول عمر فيلتر اصلی (ممبران) ميباشد و در مرحله دوم، آب وارد فيلتر کربن فعال گرديده تا کلر محلول در آب نيز که قبلا نتوانسته در مرحله قبلی از آب جدا شود مورد تصفيه قرار گيرد و اين مرحله نيز فقط به منظور افزايش طول عمر فيلتر اصلی ميباشد، چرا که کلر موجود درآب خطرناک ترين عامل شيميايی در تخريب فيلتر اصلی (ممبران) ميباشد.
 
در مرحله سوم،  فيلتر اصلی دستگاه (ممبران) قرار دارد که وظيفه تصفيه کامل و نهايی آب از تمامی ناخالصيهای محلول و غير محلول که در طی دو مرحله قبلی جدا نشده اند را برعهده دارد و در پايان يا همان مرحله چهارم، مجددا آب خالص و تصفيه شده از فيلتر کربن فعال عبور کرده تا بو و مزه آب که ممکن است در اثر عبور از فيلتر اصلی (ممبران) تغيير کرده باشد مورد تصفيه قرار گيرد و اين يعنی پايان کار يا همان تصفيه آب آلوده از تمام ناخالصيهای محلول و غير محلول و تبديل آن به آب شرب گوارا و بهداشتی.
 
پس چنين نتيجه ميگيريم که چنانچه فيلتر اصلی دستگاه يا همان ممبران دارای کيفيتی استاندارد باشد، اصولا آب با عبور از اين فيلتر ميبايست به طور کامل مورد تصفيه قرار گيرد و دو مرحله تصفيه قبل از فيلتر اصلی دستگاه (ممبران) فقط به منظور افزايش طول عمر فيلتر اصلی (ممبران) ميباشد، لذا افزايش تعداد فيلترها قبل و بعد از فيلتر اصلی دستگاه (ممبران) فقط به دليل کيفيت غير استاندارد فيلتر اصلی (ممبران) يا توجيه خريدار به منظور اثبات کيفيت بهتر دستگاه ميباشد که فاقد وجاهت منطقی و علمی است.
 
توضيح اينکه، توليد کنندگان سيستمهای اسمز معکوس هميشه سعی در به روز رسانی تکنولوژی و کوچکتر نمودن اندازه دستگاه به منظور تسهيل در نصب و استفاده اينگونه دستگاه های تصفيه آب داشته که شرکت پرديس آب ضمن ارائه سيستمهای قبلی تصفيه آب، اقدام به معرفی جديدترين سيستم تصفيه آب از طريق اسمز معکوس، ساخت پيشرفته ترين کارخانه در کره جنوبی نموده که نه تنها با افزايش کيفيت فيلترها، تعداد مراحل تصفيه را به چهار مرحله تقليل داده بله با ابداع طراحی ارگونوميک نسبت به رفع مشکلات و معايب سيستمهای قبلی دارای محفظه نگهدارنده فيلتر انقلابی در ساخت اينگونه سيستمهای تصفيه آب پديد آورده چرا که با طراحی شکيل و زيبا مصرف کننده را قادر ميسازد آن را به راحتی بالای سينک نصب نمايد و همچنين با تغيير سيستم دسترسی به فيلترها، امکان بازرسی و تعويض فيلترها را توسط هر کس حتی خانمها بدون ترس از شکستکی يا نشت آب ميسر ميسازد.
 
در پايان لازم به ذکر است که طراحی جديد اين دستگاه امکان استفاده آن بدون پمپ آب را در اماکنی که فشار آب در لوله بالای 40 پی اس آی است امکان پذير مينمايد و اين در حالی است که حتی در مناطقی که با افت فشار آب در طی روز مواجه ميباشند، فشار آب در طی شب به اندازه کافی ذخير سازی آب را در منبع ذخير دستگاه به منظور استفاده در طی روز امکانپذير مينمايد اگرچه اضافه نمون پمپ کوچک ويژه افزايش فشار ورودی آب زير سينک ظرفشويی کماکان امکان پذير خواهد بود.